|  
วันศิลป์ พีระศรี
12 ก.ย. 2561

ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี
(15 กันยายน พ.ศ. 2435 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2505)
เดิมชื่อ คอร์ราโด เฟโรชี (Corrado Feroci)
ชาวอิตาลีสัญชาติไทย เป็นประติมากรจากเมืองฟลอเรนซ์ที่เข้ามารับราชการในประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยถือเป็นปูชนียบุคคลคนหนึ่งของไทยที่ได้สร้างคุณูปการในทางศิลปะและมีผลงานที่เป็นที่กล่าวขานจนเป็นที่รู้จักกว้างขวาง ทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งและอาจารย์สอนวิชาศิลปะที่โรงเรียนประณีตศิลปกรรม ซึ่งภายหลังได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยศาสตราจารย์ ศิลป์ ได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัย มีความรักใคร่ ห่วงใยและปรารถนาดีต่อลูกศิษย์อยู่ตลอดจนเป็นที่รักและนับถือทั้งในหมู่ศิษย์และอาจารย์ด้วยกัน
“ศาสตราจารย์ ศิลป์ ยังเป็นผู้วางรากฐานที่เข้มแข็ง ให้แก่วงการศิลปะไทยสมัยใหม่”
จากการที่ได้พร่ำสอนและผลักดันลูกศิษย์ให้ได้มีความรู้ความสามารถในวิชาศิลปะทั้งงานจิตรกรรมและงานช่าง มีจุดประสงค์ให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจในศิลปะและสามารถ สร้างสรรค์งานศิลปะได้ด้วยความสามารถของบุคลากรของ ตนเอง การก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเปรียบเสมือน การหว่านเมล็ดพันธุ์ให้แก่คนไทยเพื่อที่จะออกไปสร้างศิลปะ เพื่อแผ่นดินของตน และถึงแม้จะริเริ่มรากฐานของความรู้ ด้านศิลปะตะวันตกในประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกัน ศาสตราจารย์ ศิลป์ ก็ได้ศึกษาศิลปะไทยอย่างลึกซึ้ง เนื่องจาก ต้องการให้คนไทยรักษาความงามของศิลปะไทยเอาไว้ จึงได้เกิด การสร้างลูกศิษย์ที่มีความรู้ทั้งงานศิลปะตะวันตกและศิลปะไทย ออกไปเป็นกำลังสำคัญให้แก่วงการศิลปะไทยเป็นจำนวนมาก และเกิดรูปแบบงานศิลปะไทยสมัยใหม่ในที่สุด
ด้วยคุณูปการนี้ศาสตราจารย์ ศิลป์ จึงได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลของมหาวิทยาลัยศิลปากรและของประเทศไทย โดยเฉพาะในงานประติมากรรมที่ได้มีผลงานที่โดดเด่นมากมายที่สร้างไว้แก่ประเทศไทย เช่น
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2472 ที่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า
  กรุงเทพมหานคร
 • อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2477 ที่จังหวัดนครราชสีมา
 • อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2482 ที่ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร
 • พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2484 ที่สวนลุมพินี
  กรุงเทพมหานคร
 • อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2485
  ที่กรุงเทพมหานคร
 • พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2493 ที่วงเวียนใหญ่
  กรุงเทพมหานคร
 • พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ดอนเจดีย์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2497 ที่อำเภอดอนเจดีย์
  จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2498 ที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้วยเหตุนี้ศาสตราจารย์ ศิลป์ จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทยและเป็นบิดาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในวันที่ 15 กันยายนของทุกปีจะถือเป็นวันศิลป์ พีระศรี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดงานรำลึกขึ้นทุกปีเพื่อระลึกถึงคุณงามความดี ของศาสตราจารย์ ศิลป์ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยและประเทศไทยนั่นเอง

True Click Life เปิดตัวแอพพลิเคชั่น True genius school สำหรับโรงเรียนในหลักสูตร True Click Life ทั่วประเทศ แอปนี้ตอบโจทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนให้ดียิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารในชั้นเรียนระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง นับเป็นก้าวสำคัญของวงการการศึกษายุค 4.0

โดยมีการจัดอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “True Genius School” ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อนำเสนอให้คุณครูในโรงเรียนได้ทราบถึงแอปพลิเคชั่นตัวใหม่ของเรา รวมทั้งให้คุณครูได้รู้ถึงวิธีการดาวน์โหลด และรู้จัก Function การใช้งาน

โดยมี Feature หลักๆ คือ

1. Feed รูปถ่าย และ วิดีโอจากคุณครูในห้องเรียน ถึงผู้ปกครองในห้องเรียนนั้นๆ
2. แจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
3. สมุดการบ้านของนักเรียนส่งตรงถึงมือถือผู้ปกครองทุกท่าน
4. ตารางเรียนของนักเรียนทุกคน
5. สื่อการสอนเพื่อทบทวนบทเรียนสำหรับวิชาของ True Click Life
6. Video Training สำหรับครู

แล้วพบกันเร็วๆ นี้ใน App Store และ Google Play