|  
ประมวลภาพกิจกรรม ทรู คลิกไลฟ์
เปิดตัวแอปพลิเคชัน "True Genius School"

6 มิ.ย. 2561
True Click Life เปิดตัวแอปพลิเคชัน True Genius School สำหรับโรงเรียนในหลักสูตร True Click Life ทั่วประเทศ แอปพลิเคชันนี้ตอบโจทย์และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนให้ดียิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารในชั้นเรียนระหว่างโรงเรียน คุณครูู นักเรียนและผู้ปกครอง นับเป็นก้าว
สำคัญของวงการการศึกษายุค 4.0


โดยมีการจัดอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “True Genius School” ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อนำเสนอให้คุณครู
ในโรงเรียนได้ทราบถึงแอปพลิเคชันตัวใหม่ของเรา รวมทั้งให้คุณครูได้รู้ถึงวิธีการดาวน์โหลด และรู้จัก Function การใช้งาน


โดยมี Feature หลัก ๆ คือ
 1. Feed รูปถ่าย และวิดีโอจากคุณครู ใน
  ห้องเรียน ถึงผู้ปกครองในห้องเรียนนั้น ๆ
 2. แจ้งข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
 3. สมุดการบ้านของนักเรียนส่งตรงถึงมือถือ
  ผู้ปกครองทุกท่าน
 4. ตารางเรียนของนักเรียนทุกคน
 5. สื่อการสอนเพื่อทบทวนบทเรียน สำหรับ
  วิชาของ True Click Life
 6. Video Training สำหรับครู
แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้ใน App Store และ Google Play

True Click Life เปิดตัวแอพพลิเคชั่น True genius school สำหรับโรงเรียนในหลักสูตร True Click Life ทั่วประเทศ แอปนี้ตอบโจทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนให้ดียิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารในชั้นเรียนระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง นับเป็นก้าวสำคัญของวงการการศึกษายุค 4.0

โดยมีการจัดอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “True Genius School” ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อนำเสนอให้คุณครูในโรงเรียนได้ทราบถึงแอปพลิเคชั่นตัวใหม่ของเรา รวมทั้งให้คุณครูได้รู้ถึงวิธีการดาวน์โหลด และรู้จัก Function การใช้งาน

โดยมี Feature หลักๆ คือ

1. Feed รูปถ่าย และ วิดีโอจากคุณครูในห้องเรียน ถึงผู้ปกครองในห้องเรียนนั้นๆ
2. แจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
3. สมุดการบ้านของนักเรียนส่งตรงถึงมือถือผู้ปกครองทุกท่าน
4. ตารางเรียนของนักเรียนทุกคน
5. สื่อการสอนเพื่อทบทวนบทเรียนสำหรับวิชาของ True Click Life
6. Video Training สำหรับครู

แล้วพบกันเร็วๆ นี้ใน App Store และ Google Play