เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
TRUE CLICK LIFE GENIUS CONTEST 2018
การแข่งขันทักษะทางวิชาการชิงโล่พร้อมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 4 แสนบาท

ทรู คลิกไลฟ์ หน่วยงานในเครือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมหลักสูตรกับ
TRUE CLICK LIFE ร่วมส่งผลงานนักเรียนเข้าประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
โดยแบ่งเป็น

COMPUTER GENIUS
หลักสูตรคอมพิวเตอร์
ENGLISH GENIUS
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
CHINESE GENIUS
หลักสูตรภาษาจีน


ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลดใบสมัคร เกณฑ์การแข่งขันและข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละวิชาได้ท่ี