เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
การเรียนภาษาจีนกลาง ไม่ใช่แค่เรียนเพื่อให้ได้ภาษาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งภาษาเท่านั้น
แต่ภาษาจีนกลางมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะทางปัญญา หรือ Cognitive skills ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ และช่วยให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อได้เริ่มเรียนตั้งแต่ช่วงชั้นปฐมวัย
 
Cartoon Animation
你好!สวัสดีจ๊ะ
你好吗?เธอสบายดีไหม
再见!แล้วเจอกันจ๊ะ
爸爸好!สวัสดีค่ะคุณพ่อ
 
Music Video
你好!再见!หนีห่าว ไจ้เจี้ยน
1-10 หนึ่งถึงสิบ
谢谢!对不起!ขอบคุณครับ ขอโทษค่ะ
吃饭前,先洗手ก่อนทานข้าว ต้องล้างมือ