วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:41
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 
• หน้าที่ของอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์ต่อพ่วงของคอมพิวเตอร์
 
• ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม  
 
• วิธีการจัดการกับแฟ้มข้อมูลและโฟลเดอร์
• ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Windows
• ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมMicrosoft office Powerpoint
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office Excel
 
  • ความรู้เกี่ยวกับInternet