วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:42
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 
• เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และชนิดของคอมพิวเตอร์
• ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 
• ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ  
 
• เรียนรู้โปรแกรม Adobe Photoshop
• การสร้างเงาสะท้อน ในโปรแกรม Adobe Photoshop
• การแต่งภาพด้วย Vector Mask ในโปรแกรมAdobe Photoshop
• การสร้างภาพกราฟิก ในโปรแกรม Adobe Photoshop
• การทำตัวการ์ตูนให้เป็นแอนิเมชั่น ในโปรแกรม Adobe Photoshop
• การสร้างภาพแบนเนอร์ ในโปรแกรม Adobe Photoshop
• การสร้างปุ่มกด ในโปรแกรม Adobe Photoshop
• การใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver<
• การนำผลงานมาแสดงบนเว็บไซต์