วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:43
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 
• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์
 
• ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ  
 
• การใช้งานเบื้องต้น ของโปรแกรม Adobe Flash
• การวาดภาพ ในโปรแกรม Adobe Flash
• การสร้างข้อความไดนามิก
• การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Timeline effect
• การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame by frame
• การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ (Motion)
• การสร้างซิมโบลและอินสแตนซ์
• การเคลื่อนที่ตามเส้นกำหนด (Motion Guide)
• การใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver
• การนำผลงานมาแสดงบนเว็บไซต์