วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:41
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 
• ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำงานและการแก้ปัญหา
 
• ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ  
 
• การติดตั้งโปรแกรม Ulead Videostudio 9
• ส่วนประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Ulead Videostudio 9
• การใช้เครื่องมือ Split Video
• การทำภาพวีดีโอแบบ Slow Motion จากโปรแกรม Ulead Videostudio 9
• การทำ Overlay ลักษณะต่างๆ จากโปรแกรม Ulead Videostudio 9
• การสร้างแอนิเมชั่นให้กับไตเติ้ลจากโปรแกรม Ulead Videostudio 9