วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:42
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 
• หลักการทำโครงงานโดยงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
• เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
 
• ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ  
 
• การอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม FlipAlbum
• การติดตั้งโปรแกรม FlipAlbum
• ส่วนประกอบพื้นฐานของโปรแกรม FlipAlbum
• การแทรกรูปภาพในโปรแกรม FlipAlbum
• การแทรกวีดีโอในโปรแกรม FlipAlbum
• การแทรกเสียงในโปรแกรม FlipAlbum
• การปรับแต่งปกหน้า/ปกหลัง ของหนังสือ