วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:42
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 
• ต้นกำเนิดของอินเทอร์เน็ต
• รู้จักกับโปรโตคอล
• การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ
• ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ต
• บริการต่างๆในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 
• ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ  
 
• เรียนรู้โปรแกรม Adobe Photoshop Advance เพื่อวาด และตกแต่งภาพ
• ประเภทของกราฟิก
• การควบคุมมุมมองในการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
• การทำงานกับรูปภาพ
• ทำความรู้จักกับโหมดโมเดลสี
• การรีทัชรูปภาพ