วันที่ 25 มีนาคม 2560 10:51
• ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ  
 
• ทำความรู้จักกับบล็อคและ WordPress
• ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมกับการติดตั้ง WordPress
• การปรับแต่ง WordPress ด้วย Administration Panel
• การปรับเปลี่ยนบล็อคส่วนตัว
• การโพสต์ WordPress
• การเพิ่มประสิทธิภาพบล็อคด้วยปลั๊กอิน
• ระบบจัดการสมาชิกใน WordPress
• การเพิ่มเนื้อหาด้วย Feed
• การจดโดเมนและการเช่าเว็บโฮสติ้ง