วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:42
 
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนปาณัทคุณา
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนสุขฤทัย
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนของโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์
  อ่านข่าวทั้งหมด
  < Back
 
โรงเรียนพิริยะโยธิน Congratulations Night 2015 ข่าวสารเดือน กุมภาพันธ์ 2558
 
 
 
 
            เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา  ทรูคลิกไลฟ์ ร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆ อนุบาล 3  โรงเรียนพิริยะโยธิน  ทุกคนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ในงาน “Congratulations Night 2015” ซึ่งภายในงานมีการแสดงบนเวทีของน้องๆ เตรียมอนุบาล อนุบาล 1 และ 2 เพื่อแสดงความยินดีกับพี่ๆ อ.3 รวมทั้งผู้ปกครองก็มาให้กำลังใจจำนวนมาก และร่วมถ่ายรูปความประทับใจกับบัณฑิตตัวน้อยๆ ทุกคน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ จะตั้งใจเรียน และประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต เป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่ตลอดไป และกลับมาเยี่ยมคุณครู และน้องๆ บ้างนะครับ…………พี่แทน รายงาน