วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:42
 
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนปาณัทคุณา
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนสุขฤทัย
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนของโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์
  อ่านข่าวทั้งหมด
  < Back
 
กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ให้น้องๆ โรงเรียนชินวร ข่าวสารเดือน พฤศจิกายน 2558
 
 

 

       เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตร คอมพิวเตอร์ ทรู คลิกไลฟ์ ได้จัดกิจกรรม ค่ายคอมพิวเตอร์ ขึ้น ณ โรงเรียน ชินวร โดยภายในงานได้จัดกิจกรรม Walk Rally ให้เด็ก ได้ทำภารกิจ ทั้งหมด 4 ฐาน ซึ่งได้ แก่ ฐานกิจกรรม เส้นทางมหัศจรรย์ ฐานกิจกรรม Paper Model ฐานกิจกรรม The Puzzel และฐานกิจกรรม ออกแบบการ์ดวันพ่อ ซึ่งกิจกรรมของแต่ละฐานนั้น ได้ฝึกให้เด็กมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นเด็กๆ ยังได้ฝึกทักษะทางด้านการสังเกต และทำให้เด็กมีความสามัคคีกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้สร้างความสนุกให้กับเด็กๆ เป็นอย่างยิ่ง
 

 

       นอกจากนั้น พี่คลิก พี่หมีใจดี ยังได้ฝากของขวัญมากให้น้องๆ ที่เข้าร่วมทำกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งสร้างความดีใจให้กับเด็กๆ เป็นอย่างยิ่ง แล้วพบกับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับ................พี่แทนรายงาน