วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:41
 
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนปาณัทคุณา
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนสุขฤทัย
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนของโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์
  อ่านข่าวทั้งหมด
  < Back
 
True Click Life Contest 2015 ข่าวสารเดือน มีนาคม 2559
 
 

True Click Life Contest 2015

ระดับอนุบาล    
เด็กชาย เนธาน  อมาเร  อิงกาว โรงเรียนทับทอง รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิง จิดาภา สืบสุข โรงเรียนอนุบาลทานตะวัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชาย พิภูษณ ภูสมจิตร์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กชาย เจสัน แม็คซิม สิริทิพยานุกูล โรงเรียนทรงวิทยา รางวัลชมเชย
     
ระดับประถมต้น    
เด็กหญิง ปัณาลี  ทูลทรัพย์ โรงเรียน บีคอนเฮาส์แย้มสะอาดรังสิต   รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชาย โกเมศ ศรีอมรรัตน์ โรงเรียนทรงวิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชาย ธีวสุ สว่างอารมณ โรงเรียนทรงวิทยา   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กชาย ฉัตรดนัย โก่งกระโทก โรงเรียนทรงวิทยา   รางวัลชมเชย
     
ประถมปลาย    
เด็กหญิง ธัญรวดี  ภู่ทอง   โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์   รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิง พรรวษา พิมพ์หมื่น โรงเรียน บีคอนเฮาส์แย้มสะอาดรังสิต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชาย ดลภูมิ แก้วผลึก โรงเรียนกานดา   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิง อรุชิดา วีระสุนทร โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์   รางวัลชมเชย

 

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ คนเก่งนะครับ