วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:41
 
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนปาณัทคุณา
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนสุขฤทัย
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนของโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์
  อ่านข่าวทั้งหมด
  < Back
 
ทรูคลิกไลฟ์จัด Knowledge Sharing session ข่าวสารเดือน พฤษภาคม 2559
 
 

 

        หน่วยงานทรู คลิกไลฟ์จัด Knowledge Sharing session ด้านการผลิต Content และการทำสื่อ multimedia ให้กับทีม HR&OD วัตถุประสงค์เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคอนเท้นท์ Micro Learning เพื่อเป็นสื่อเพิ่มเติมความรู้ให้พนักงานในองค์กรต่อไป สถานที่ ณ อาคารทรูทาวเวอร์  2