วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:37
 
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนปาณัทคุณา
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนสุขฤทัย
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนของโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์
  อ่านข่าวทั้งหมด
  < Back
 
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง ข่าวสารเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 
 
 
 
       เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ จากโครงการ True Click Life Genius Contest 2016 ที่ได้จัดการประกวดเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะมาตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
 
 
 
 
       สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ ด.ญ.กชนันท์ ชุมฤทธิ์ ซึ่งได้รับโล่เกียรติคุณ, ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท ทั้งนี้ได้มอบโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตรแก่คุณครูผู้สอนคือ อาจารย์สายพิณ ศรีบุญคง และโรงเรียนที่ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเป็นอย่างดี โดยในงานนี้อาจารย์มารศรี  ตรีรัตนพันธ์ ท่านผู้บริหารโรงเรียนได้ให้เกียรติมารับรางวัลด้วยตนเอง
 
 

 

       กิจกรรมนี้ได้สร้างความภูมิใจให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ มากมาย แล้วพบกับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้า........