วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:43
 
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนปาณัทคุณา
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนสุขฤทัย
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนของโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์
  อ่านข่าวทั้งหมด
  < Back
 
ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนทิพย์พิทยา ข่าวสารเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 
 
       
 
       เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนทิพย์พิทยา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการ True Click Life Genius Contest 2016 ที่ได้จัดการประกวดเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะมาตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

 
 
 
โดยนักเรียนโรงเรียนทิพย์พิทยาสามารถคว้ามาได้ถึง 2 รางวัล ดังนี้
 
1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Computer Genius Contest  2016 การแข่งขันการใช้โปรแกรม Presentation ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ ด.ญ.กาญจนา วงศ์เอี่ยม
และ ด.ญ.ณัชพร ศรสงวน ได้รับโล่เกียรติคุณ, ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท

 
 
 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 True Click Life Dancing Contest 2016 ได้แก่
 
    -   ด.ญ.มลฑกาญ บุตรกษัตริย์
    -   ด.ญ.หยาดทิพย์ แกมแก้ว
    -   ด.ญ.วิภาดา ธรรมเจริญ
    -   ด.ญ.พิมพ์ภณิชย์ แสงอัคคี 
    -   ด.ญ.อรณิช ยอดใจ
    -   ด.ญ.ธนวรรณ วรรณวงษ์
    -   ด.ญ.อรชิตา จรัสวานิชเฮงกุล
    -   ด.ญ.อรพิสรา วิยาภรณ์  
    -   ด.ญ.อริสรา เถาว์ทอง
    -   ด.ญ.กรัณรัตน์ คุ้มญาติ
    -   ด.ญ.เขมจิรา นุชนุ่ม
    -   ด.ญ.ณัฏชานันท์ อุบลแย้ม
    -   ด.ญ.ไอลดา มะกาว
    -   ด.ญ.นลินนิภา ภักดี

ได้รับประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท  ทั้งนี้ได้มอบโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตรแก่คุณครูผู้สอน ดังนี้ 
 
1. อาจารย์สุภารัตน์ วานิชพิทักษ์ ครูผู้ฝึกสอนด้านคอมพิวเตอร์
 
2. อาจารย์สุรีย์รัตน์ สุจริต ครูผู้ฝึกสอนด้านการเต้น
 
 
 
 
            ซึ่งทางทรู คลิกไลฟ์ขอขอบคุณทางโรงเรียนที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และสนับสนุนการแข่งขันเป็นอย่างดี โดยในงานนี้อาจารย์ช่อทิพย์ วานิชพิทักษ์ ท่านผู้บริหารโรงเรียนได้ให้เกียรติมารับรางวัลด้วยตนเอง  กิจกรรมนี้ได้สร้างความภูมิใจให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ มากมาย แล้วพบกับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้า........