วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:43
 

วิธีดูรายละเอียดของเครื่องคอมฯ อย่างง่ายๆ

 
       
 
 
            สำหรับ windows 8 ให้นำเมาส์ไปชี้ตรงมุมบนขวา หรือล่างขวาของหน้าจอ จะมีเมนูขึ้นมา ให้เลือกที่ Settings กดหนึ่งครั้ง แล้วจะพบหน้าจอ Settings แล้วเลือกทีเมนู PC Info ให้คลิกหนึ่งครั้ง แล้วจะพบข้อมูลรายละเอียดของเครื่องครับ ว่าใช้ CPU ของอะไร รุ่นไหน ความเร็วเท่าไหร่ Ram มีเท่าไหร่ ฯลฯ
 
หรือเข้าตรงที่ Control Panel เลือก All Control Panel Items แล้วคลิกที่ System
 
 
 
 
 
Credit : content from http://www.zabzaa.com