วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 06:49


 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
ผู้บริหาร : อาจารย์พริ้มพราย สุพโปฎก
เว็บไซต์ : http://www.patai.th.edu