วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:40


 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
ผู้บริหาร : อาจารย์พริ้มพราย สุพโปฎก
เว็บไซต์ : http://www.patai.th.edu