วันที่ 25 มีนาคม 2560 10:46


 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
ผู้บริหาร : อาจารย์พริ้มพราย สุพโปฎก
เว็บไซต์ : http://www.patai.th.edu