วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:36

โรงเรียนวัดดีดวด
ที่ตั้ง : เขตบางกอกใหญ่
         กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์
ที่ตั้ง : เขตคลองเตย
          กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก
ที่ตั้ง : เขตบางกอกน้อย
         กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนคารีอุปถัมภ์์
ที่ตั้ง : เขตหนองจอก
         กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดตะล่อม
ที่ตั้ง : เขตภาษีเจริญ
         กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่
ที่ตั้ง : เขตคลองสามวา
         กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนแดงเป้า (สิงสุขบูรณะ)
ที่ตั้ง : เขตลาดกระบัง
         กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ
ที่ตั้ง : เขตหนองจอก
         กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
ที่ตั้ง : เขตบางคอแหลม
         กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดมหาธาตุ

ที่ตั้ง : เขตพระนคร
         กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์

ที่ตั้ง : เขตประเวศ
         กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
    ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ที่ตั้ง : เขตวัฒนา
         กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดพระยาทำ
ที่ตั้ง : เขตบางกอกน้อย
         กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ
ที่ตั้ง : เขตหนองจอก
         กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว
ที่ตั้ง : เขตหนองจอก
         กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุศ
ที่ตั้ง : เขตทุ่งครุ
         กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย
ที่ตั้ง : เขตหนองจอก
         กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนราชบพิธ
ที่ตั้ง : เขตพระนคร
         กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดด่าน
ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดอุทัยธาราม
ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดหนัง
ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร