Contact us
Username Password
 

เกี่ยวกับเรา


        ทรู คลิกไลฟ์ คือหน่วยงานที่พัฒนา Content ด้านการศึกษาของ บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารครบวงจร และมีรากฐานของเทคโนโลยีที่ทันสมัย

        เป็นผู้นำการผลิตสื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบ Multimedia ที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณการ การสร้างแบบเรียนที่เข้าใจง่าย โดยใช้สื่อการเรียน แบบสะสม ประกอบด้วย หนังสือเรียน การ์ตูน Animation ที่เดินเรื่องเชื่อมโยง เนื้อหาอย่างต่อเนื่อง และเพลงประกอบการเรียนพร้อม กับสื่ออุปกรณ์การสอนอื่นๆ ที่ช่วยสร้างความสนุกสนานสอดแทกความรู้ ความเข้าใจในบทเรียน เป็นผู้นำการผลิตสื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบ Multimedia ที่หลากหลาย