Contact us
Username Password
 

ทรู คลิกไลฟ์มอบรางวัลแก่โรงเรียนปาณัทคุณา


 
     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนปาณัทคุณา จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการ True Click Life Genius Contest 2016 ที่ได้จัดการประกวดเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะมาตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
 
 
 
 
โดยนักเรียนโรงเรียนปาณัทคุณาสามารถคว้ามาได้ถึง 2 รางวัล ดังนี้
 
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  Computer Genius Contest  2016 การแข่งขันการใช้โปรแกรม Presentation ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ 
 
  -  ด.ญ.ศุภาพิชญ์ วงศ์ใหญ่

  -  ด.ญ.ธนิดา เวียงคำ 
 
ได้รับประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท
 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Chinese Genius Contest 2016 ได้แก่

 -  ด.ญ.แต้มฝัน พึ่งพวก

 -  ด.ญ.วริศรา พรมเทพ
 
 -  ด.ญ.ณัฏฐณิชา บุญรักษา

 -  ด.ญ.ณัฐภัทร สุธรรมมา

 -  ด.ญ.กรพินธุ์ วรรณธะสุข
 
ได้รับประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 3,000 บาท
 
ทั้งนี้ได้มอบประกาศนียบัตรแก่คุณครูผู้สอน ดังนี้ 
 
1. อาจารย์สุธีมนต์ สัตพนพันธุ์ ครูผู้ฝึกสอนด้านคอมพิวเตอร์
 
2. อาจารย์เจนจิรา สุขใจ ครูผู้ฝึกสอนด้านภาษาจีน
 
 

 
 
      ซึ่งทางทรู คลิกไลฟ์ขอขอบคุณทางโรงเรียนที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และสนับสนุนการแข่งขันเป็นอย่างดี โดยในงานนี้อาจารย์วนัชวรรณ โรเบิร์ต ท่านผู้บริหารโรงเรียนได้ให้เกียรติมารับรางวัลด้วยตนเอง
 
      กิจกรรมนี้ได้สร้างความภูมิใจให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ มากมาย แล้วพบกับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้า........