Contact us
Username Password
 

ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก


 
       เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะด้านการเต้น จากโครงการ True Click Life Genius Contest 2016 ที่ได้จัดการประกวดเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะมาตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
 
 
 
 
สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย True Click Life Dancing Contest 2016 ได้แก่ 
 
1. ด.ญ.ปิ่นมณี แก้วน้อย
 
2. ด.ญ.ธีรกานต์ เลขพัฒน์
 
3. ด.ญ.ปวริศา เจริญผล
 
4. ด.ญ.สุทธา กรงาม
 
5. ด.ญ.วรัญญา วังแก้ว
 
6. ด.ญ.วรนิษฐา เลื่อนฤทธิ์
 
7. ด.ญ. พรรษา คำพยาม
 
8. ด.ญ.อภิรวดี บรรพต
 
9. ด.ญ.ภัทรธิดา สำเภา
 
10. ด.ญ.กันติชา วัฒนกุล
 
11. ด.ญ.ปิยรัตน์ ภุมี
 
12. ด.ญ.ปรีชญาน์ วิชาพรม
 
13. ด.ญ.ณัชชา พงษ์ญาติ
 
14. ด.ญ.รสริน รื่นจิตร
 
15. ด.ญ.ชญานุช โกศัลวิตร์
 
         ได้รับประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท ทั้งนี้ได้มอบประกาศนียบัตรแก่คุณครูผู้สอนคือ อาจารย์อังคณา ทองทับ และโรงเรียนที่ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเป็นอย่างดี โดยในงานนี้อาจารย์กาญจนา สุภัควงศ์ท่านผู้บริหารโรงเรียนได้ให้เกียรติมารับรางวัลด้วยตนเอง
 
 
 
กิจกรรมนี้ได้สร้างความภูมิใจให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ มากมาย แล้วพบกับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้า........