Contact us
Username Password
 

ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์


                 
          เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ทรู คลิกไลฟ์ได้มอบรางวัลแก่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จังหวัดศรีษะเกษ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ จากโครงการ True Click Life Genius Contest 2016   ที่ได้จัดการประกวดเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะมาตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการใช้โปรแกรม Presentation ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่

1.      ด.ญ.ศุภารัตน์ จันทะศิลา

2.      ด.ญ.รัชนก สุขเจริญ

ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท ทั้งนี้ได้มอบประกาศนียบัตรแก่คุณครูผู้สอนคือ อาจารย์คงชัย ประจันตะเสน และโรงเรียนที่ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเป็นอย่างดี

 

 

          กิจกรรมนี้ได้สร้างความภูมิใจให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ มากมาย แล้วพบกับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้า........