Contact us
Username Password
 

ข่าวสารและกิจกรรม


ตัวช่วยในการสื่อสารระหว่าง “โรงเรียนกับผู้ปกครอง” และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียน
ตัวช่วยในการสื่อสารระหว่าง “โรงเรียนกับผู้ปกครอง” และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียน
ตัวช่วยในการสื่อสารระหว่าง “โรงเรียนกับผู้ปกครอง” และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียน
โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1
ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ จากโครงการ True Click Life Genius Contest 2016
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะด้านการเต้น จากโครงการ True Click Life Genius Contest 2016
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการ True Click Life Genius Contest 2016
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ
เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ภายในงานได้จัดกิจกรรม Walk Rally ให้เด็ก ได้ทำภารกิจ ทั้งหมด 4 ฐาน
พี่คลิกแลพี่แทน ร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆ อนุบาล 3
กลุ่มทรู โดยโครงการทรูปลูกปัญญา ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี
มีการจัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด