เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
ประกาศผลการตัดสิน TRUE CLICK LIFE GENIUS CONTEST 2018
8 ม.ค. 2562
รายการ : ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Paint for Windows 7
รางวัลชนะเลิศ : ไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนชินวร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย
รางวัลชมเชย 1 : โรงเรียนอนุบาลการุณย์
รางวัลชมเชย 2 : โรงเรียนจารุวรรณ
รายการ : ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสิน
รางวัลชมเชย 1 : โรงเรียนทรงวิทยา
รางวัลชมเชย 2 : โรงเรียนทิพย์พิทยา
รายการ : ทักษะการใช้โปรแกรม ProShow Gold V.4.52.3049
รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนทรงวิทยา
รางวัลชมเชย 1 : โรงเรียนทิพย์พิทยา
รางวัลชมเชย 2 : โรงเรียนดวงมณี
รายการ : เต้นประกอบเพลง
รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนอนุบาลการุณย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนทิพย์พิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา
รางวัลชมเชย : ไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสิน
รายการ : แต่งนิทานและเล่านิทานประกอบการแสดง
รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนสุขฤทัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนหทัยนิรมล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา
รางวัลชมเชย : ไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสิน
รายการ : จัดทำวิดีโอนำเสนอผลงานในหัวข้อ “ท้องถิ่นของเรา”
รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนหทัยนิรมล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสิน
รางวัลชมเชย : โรงเรียนสุขฤทัย
รายการ : เต้นประกอบเพลง
รางวัลชนะเลิศ : ไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนนารีวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนสุขฤทัย
รางวัลชมเชย : โรงเรียนพัฒนวิทย์
รายการ : จัดทำวิดีโอเล่านิทานพร้อมประกอบการแสดง
รางวัลชนะเลิศ : ไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสิน
รางวัลชมเชย : โรงเรียนสุขฤทัย

True Click Life เปิดตัวแอพพลิเคชั่น True genius school สำหรับโรงเรียนในหลักสูตร True Click Life ทั่วประเทศ แอปนี้ตอบโจทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนให้ดียิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารในชั้นเรียนระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง นับเป็นก้าวสำคัญของวงการการศึกษายุค 4.0

โดยมีการจัดอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “True Genius School” ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อนำเสนอให้คุณครูในโรงเรียนได้ทราบถึงแอปพลิเคชั่นตัวใหม่ของเรา รวมทั้งให้คุณครูได้รู้ถึงวิธีการดาวน์โหลด และรู้จัก Function การใช้งาน

โดยมี Feature หลักๆ คือ

1. Feed รูปถ่าย และ วิดีโอจากคุณครูในห้องเรียน ถึงผู้ปกครองในห้องเรียนนั้นๆ
2. แจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
3. สมุดการบ้านของนักเรียนส่งตรงถึงมือถือผู้ปกครองทุกท่าน
4. ตารางเรียนของนักเรียนทุกคน
5. สื่อการสอนเพื่อทบทวนบทเรียนสำหรับวิชาของ True Click Life
6. Video Training สำหรับครู

แล้วพบกันเร็วๆ นี้ใน App Store และ Google Play