เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
Fun Knowledge
Video Clip และรายการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับ
เด็กช่วงชั้นประถม แฝงเทคนิคการเรียน
การสอนในวิชาต่าง ๆ ที่คุณครู และผู้ปกครอง
สามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียน หรือที่บ้านได้
English Genius - ภาษาอังกฤษ ป.1
ตอนที่ 1 Greeting Time Part 1
เมื่อเจอเพื่อนใหม่ น้อง ๆ แนะนำตัวกันด้วยประโยคอะไรครับ
ใช่ประโยคเหล่านี้หรือเปล่า
Hello. My name is ... .
What’ s your name?
มาลองฝึกกันเลยครับ Let’s Try!
English Genius - ภาษาอังกฤษ ป.1
ตอนที่ 2 My Stationery
English Genius - ภาษาอังกฤษ ป.1
ตอนที่ 3 My ClassRoom Items
English Genius - ภาษาอังกฤษ ป.1
ตอนที่ 4 Good Students
English Genius - ภาษาอังกฤษ ป.2
ตอนที่ 1 Hello World
English Genius - ภาษาอังกฤษ ป.2
ตอนที่ 2 My bedroom
English Genius - ภาษาอังกฤษ ป.2
ตอนที่ 3 My Beautiful Garden
English Genius - ภาษาอังกฤษ ป.2
ตอนที่ 4 I Love My Things