เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
โรงเรียนอนุบาลหลานรัก
เลขที่ 6 ซอยเทศบาล3 เขตเทศบาล ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
038 671 613
-
จำนวนนักเรียน : 606 คน
แผนที่โรงเรียน