เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา (เดิม : อนุบาลสุภัทรกาญจน์)
แผนกอนุบาล เลขที่ 17/9 ถ.พัฒนากาญจน์ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
(034) 512 - 589
-
จำนวนนักเรียน : 21 คน
แผนที่โรงเรียน