เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา
เลขที่ 133 ซอยจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0-2212-1232
-
จำนวนนักเรียน : 164 คน
แผนที่โรงเรียน