เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
เลขที่ 136 ถ.โพนพิสัย อ.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
042-222436
-
จำนวนนักเรียน : 2542 คน
แผนที่โรงเรียน