เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
เลขที่ 11 ถ.คหบดีอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
(043)- 512 - 333
-
จำนวนนักเรียน : 602 คน
แผนที่โรงเรียน