เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
โรงเรียนศรีดรุณ
เลขที่ 92/7 ม.6 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
(02) 757 - 4816 (02) 757 - 519
-
จำนวนนักเรียน : 185 คน
แผนที่โรงเรียน