เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
เลขที่ 145 ม.9 ถ.ร้อยเอ็ด-บ้านดินดำ ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
(043) 515 - 894
-
จำนวนนักเรียน : 321 คน
แผนที่โรงเรียน