เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
โรงเรียนทิพย์พิทยา
เลขที่ 50/3 ม.1 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
0814066148
-
จำนวนนักเรียน : 162 คน
แผนที่โรงเรียน