เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
โรงเรียนจรชนะศึกษา
เลขที่ 279 หมู่ 16 ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
081 392 8889
-
จำนวนนักเรียน : 235 คน
แผนที่โรงเรียน