เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม
เลขที่ 68 หมู่ที่ 23 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
055-291-675
-
จำนวนนักเรียน : 334 คน
แผนที่โรงเรียน