เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
โรงเรียนรังษีวิทยา
เลขที่ 262 หมู่ 9 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
053-383-224
-
จำนวนนักเรียน : 454 คน
แผนที่โรงเรียน