เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
เลขที่ 3/8 ตรอกขัวแดง ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
(053) 695-278
-
จำนวนนักเรียน : 406 คน
แผนที่โรงเรียน