เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
เลขที่ 125 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
054-329-236
-
จำนวนนักเรียน : 31 คน
แผนที่โรงเรียน