เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |

True Click Life หน่วยงานด้านการศึกษาภายใต้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการศึกษาแบบ ครบวงจรสำหรับโรงเรียนเอกชน ดำเนินงานมากว่า 10 ปี เราได้จัดทำหลักสูตรทางการศึกษา ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระวิชา โดยเริ่มจาก หลักสูตร Computer Science Genius Program (เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ), English Genius Program, Chinese Genius Program, Music Genius Program และหลักสูตรเสริมคือ Robotics Genius Program ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ตรงตามมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และผสมผสานเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเด็กยุคใหม่ เพื่อก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมหลักสูตรกว่า 100 โรงเรียน หรือมีนักเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตรกว่า 100,000 คนทั่วประเทศ

สู่การเปิดวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนของ True Click Life ขอเรียนเชิญผู้รับใบอนุญาต
ผู้อำนวยการ และ/หรือผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ หัวข้อ “True Click Life : Creative Learning Innovation นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ทุกมิติการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับโรงเรียนเอกชน” ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562
เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เตรียมพบกับกลยุทธ์วิธีการเรียนการสอนผ่านสื่อมัลติมีเดีย และนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ จากทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ทรูฯ และยังได้รับสิทธิพิเศษในการร่วมโครงการ พร้อมของที่ระลึกจาก True Click Life

อนึ่ง สถานศึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เฉพาะผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ หรือระดับ
ผู้บริหาร ในสถานศึกษาเอกชน เข้าร่วมงานจำนวน 2 ท่านต่อสถานศึกษา กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย ภายใน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นี้

แบบตอบรับเข้าร่วมการบรรยายวิชาการ “True Click Life Creative Learning Innovation นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติทางการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับโรงเรียนเอกชน”


กำหนดการบรรยายวิชาการ “True Click Life Creative Learning Innovation
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติทางการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับโรงเรียนเอกชน”


เวลา รายละเอียดกิจกรรม
12.30 - 13.00 ลงทะเบียน รับเอกสาร และรับชมบูธนวัตกรรมสื่อการสอนจาก True Click Life
13.00 - 13.20 เปิดงานและแนะนำหน่วยงาน True Click Life โดย คุณอนุสรณ์ ดำรงธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการและการศึกษา หน่วยงาน True Click Life
13.20 - 14.30 แนะนำแนวทางการบริหารหลักสูตร True Click Life : Genius Program ได้แก่ Computer Science, Robotics และ Music โดยทีมงานฝ่ายวิชาการหลักสูตร True Click Life
14.30 - 15.00 พักรับประทานเบรคและเยี่ยมชมบูธหลักสูตร True Click Life
15.00 - 15.45 แนะนำแนวทางการบริหารหลักสูตร True Click Life : Genius Program ได้แก่ Chinese และ English พร้อมสาธิตการจัดการเรียนการสอนวิชา English Genius Program โดย ทีมงานฝ่ายวิชาการหลักสูตร True Click Life
15.45 - 16.00 สรุปการบรรยาย

แผนที่โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณศุลีพร ชัยมุสิก โทร. 09 2194 5946
คุณปิยธิดา จำปาน้อย โทร. 08 1560 7354