ขออภัย ปิดการลงทะเบียน
ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความสนใจการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2564
หัวข้อ "นวัตกรรมการเรียนรู้ยุคดิจิทัล สู่การศึกษาแห่งอนาคต"
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 02-858-8352 ในวันและเวลาทำการ

ติดต่อเรา
บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด ( หน่วยงาน ทรู คลิกไลฟ์ )
เลขที่ 1252 อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 ถนนพัฒนาการ เเขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 0 2858 8353, 08 9116 0239
โทรสาร : 0 2858 8350

ติดตามเราได้ที่