อีเมล *
กรุณาใส่อีเมล
คำนำหน้า *
ชื่อ (ภาษาไทย) *
กรุณาใส่ชื่อภาษาไทย
นามสกุล (ภาษาไทย) *
กรุณาใส่นามสกุลภาษาไทย
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) *
Ex. John
กรุณาใส่ชื่อภาษาอังกฤษ
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
Ex. Smith
กรุณาใส่นามสกุลภาษาอังกฤษ
อายุ
 ต่ำกว่า 30 ปี
 30 - 34 ปี
 35 - 39 ปี
 40 - 44 ปี
 45 - 49 ปี
 50 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษาสูงสุด
เบอร์โทรศัพท์ *
Ex. 0819999999
กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
โรงเรียน *
กรุณาเลือกโรงเรียน
เงื่อนไขในการเข้าร่วมอบรม
1. สงวนสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 1 ท่านต่อ 1 อีเมล
2. สงวนสิทธิ์การอบรม
 • สำหรับผู้บริหาร โรงเรียนละ 2 ท่าน
 • สำหรับครูผู้สอนที่สอนในหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ เท่านั้น
3. สำหรับหลักสูตรโรโบติกส์ ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าอบรมโรงเรียนละ 2 ท่าน เท่านั้น
4. สงวนสิทธิ์ที่พักสำหรับผู้บริหาร และคุณครูผู้เข้าอบรมเท่านั้น
5. สำหรับโรงเรียนที่ประสงค์จะให้ทางทีมงานลงโปรแกรม G-book ให้ในวันงาน
กรุณานำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ต้องใช้ในการสอน มาให้ทีมงาน ณ จุดลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่แนะนำในการนำมาลงโปรแกรม G-book
 • CPU Intel Core i5 หรือเทียบเท่า
 • OS Microsoft® Windows 10
 • Memory 4GB
 • พื้นที่ว่างในเครื่องไม่ต่ำกว่า 20GB
* กรุณานำรหัสผ่านหรือโปรแกรม lock เครื่อง เช่น deep freeze ออกก่อนที่จะนำมาลงโปรแกรม
อุปกรณ์ที่โรงเรียนต้องนำมาในวันอบรม
หลักสูตรวิทยาการคำนวณ
 • คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโรงเรียนละ 1 เครื่อง
 • ปลั๊กต่อพ่วง จำนวน 1 อัน
หลักสูตรโรโบติกส์
 • คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับเขียนโปรแกรม โรงเรียนละ 1 เครื่อง
 • ชุดหุ่นยนต์ Lego Mindstorms EV3 โรงเรียนละ 2 ชุด
 • ปลั๊กต่อพ่วง จำนวน 1 อัน

ติดต่อเรา
บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด ( หน่วยงาน ทรู คลิกไลฟ์ )
เลขที่ 1252 อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 ถนนพัฒนาการ เเขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 0 2858 8353, 08 9116 0239
โทรสาร : 0 2858 8350

ติดตามเราได้ที่