อีเมล *
กรุณาใส่อีเมล
Email ผู้สมัครเคยลงทะเบียนแล้ว กรุณาตรวจสอบข้อมูล
คำนำหน้า *
ชื่อ (ภาษาไทย) 
กรุณาใส่ชื่อภาษาไทย
นามสกุล (ภาษาไทย) 
กรุณาใส่นามสกุลภาษาไทย
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) *
กรุณาใส่ชื่อภาษาอังกฤษ
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
กรุณาใส่นามสกุลภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ *
กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
โรงเรียน *
กรุณาเลือกโรงเรียน
หลักสูตรวิชา *
กรุณาเลือกโรงเรียน
ระดับชั้นที่สอน *
 อนุบาล
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา
กรุณาเลือกโรงเรียน
ตำแหน่ง *
 
 
 
กรุณาเลือกตำแหน่ง

อบรมวันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2566

หลักสูตรวิทยาการคำนวณ - เรื่องแผนการสอน เวลา 09.00-10.30 น.
หลักสูตรวิทยาการคำนวณ - เรื่องวัด และประเมินผล เวลา 11.00-12.30 น.
หลักสูตรภาษาอังกฤษ เวลา 09.00-11.00 น.
หลักสูตรภาษาจีน เวลา 09.00-11.00 น.
หลักสูตรดนตรี เวลา 09.00-11.00 น.
หลักสูตรโรโบติกส์ เวลา 09.00-11.00 น.
 เข้าร่วมอบรม
 ไม่เข้าร่วมอบรม
กรุณาเลือกตำแหน่ง
หมายเหตุ :
1. สงวนสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 1 ท่านต่อ 1 อีเมล
2. ผู้เข้าอบรมทุกหลักสูตร กรุณาเตรียม G-book ที่ใช้ในการสอน
3. อบรมผ่านแพลตฟอร์ม True VROOM สำหรับลิงก์ห้องอบรม จะถูกส่งไปยังอีเมลของท่านอีกครั้ง (ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566)
หากไม่ได้รับกรุณาติดต่อผู้ประสานงานประจำโรงเรียนของท่าน หรือติดต่อทีมงานด้วยตนเองผ่าน Line Official เพิ่มเพื่อน : @trueclicklife (มี@)
 ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข  นโยบายความเป็นส่วนตัว

ติดต่อเรา
บริษัท ธนะ ดิจิตอล ไลฟ์ จำกัด ( หน่วยงาน ทรู คลิกไลฟ์ )
เลขที่ 1252 อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 ถนนพัฒนาการ เเขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 0 2858 8353, 08 9116 0239
โทรสาร : 0 2858 8350

ติดตามเราได้ที่