อีเมล *
กรุณาใส่อีเมล
Email ผู้สมัครเคยลงทะเบียนแล้ว กรุณาตรวจสอบข้อมูล
คำนำหน้า *
ชื่อ (ภาษาไทย) 
กรุณาใส่ชื่อภาษาไทย
นามสกุล (ภาษาไทย) 
กรุณาใส่นามสกุลภาษาไทย
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) *
Ex. John
กรุณาใส่ชื่อภาษาอังกฤษ
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
Ex. Smith
กรุณาใส่นามสกุลภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ *
Ex. 0819999999
กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
โรงเรียน *
กรุณาเลือกโรงเรียน
หลักสูตรวิชา *
กรุณาเลือกโรงเรียน
ระดับชั้น *
 อนุบาล
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา
กรุณาเลือกโรงเรียน
ตำแหน่ง *
 
 
 
กรุณาเลือกตำแหน่ง

อบรมวันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565

หลักสูตรวิทยาการคำนวณ (อนุบาล) เวลา 08.30-10.30 น.
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (อนุบาล และประถมศึกษา) เวลา 08.30-10.30 น.
หลักสูตรดนตรี เวลา 08.30-10.30 น.
หลักสูตรภาษาจีน เวลา 08.30-11.30 น.
หลักสูตรวิทยาการคำนวณ (ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) เวลา 10.30-12.30 น.
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (มัธยมศึกษา) เวลา 10.30-12.30 น.
หลักสูตรโรโบติกส์ เวลา 10.30-12.30 น.
 เข้าร่วมอบรม
 ไม่เข้าร่วมอบรม
กรุณาเลือกตำแหน่ง
หมายเหตุ :
1. สงวนสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 1 ท่านต่อ 1 อีเมล
2. ผู้เข้าอบรมทุกหลักสูตร กรุณาเตรียม G-book ที่ใช้ในการสอน
3. อบรมผ่านแพลตฟอร์ม True VROOM สำหรับลิงก์ห้องอบรม จะถูกส่งไปยังอีเมลของท่านอีกครั้ง (ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565)
หากไม่ได้รับกรุณาติดต่อผู้ประสานงานประจำโรงเรียนของท่าน หรือติดต่อทีมงานด้วยตนเองผ่าน Line Official เพิ่มเพื่อน : @trueclicklife (มี@)

ติดต่อเรา
บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด ( หน่วยงาน ทรู คลิกไลฟ์ )
เลขที่ 1252 อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 ถนนพัฒนาการ เเขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 0 2858 8353, 08 9116 0239
โทรสาร : 0 2858 8350

ติดตามเราได้ที่