อีเมล *
กรุณาใส่อีเมล
Email ผู้สมัครเคยลงทะเบียนแล้ว กรุณาตรวจสอบข้อมูล
คำนำหน้า *
ชื่อ (ภาษาไทย) 
กรุณาใส่ชื่อภาษาไทย
นามสกุล (ภาษาไทย) 
กรุณาใส่นามสกุลภาษาไทย
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) *
กรุณาใส่ชื่อภาษาอังกฤษ
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
กรุณาใส่นามสกุลภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ *
กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
โรงเรียน *
กรุณาเลือกโรงเรียน
ตำแหน่ง *
 
 
 
กรุณาเลือกตำแหน่ง
 เข้าร่วมอบรม
 ไม่เข้าร่วมอบรม
กรุณาเลือกตำแหน่ง
หมายเหตุ :
1. สงวนสิทธิ์การลงทะเบียน 1 ท่าน ต่อ 1 ห้องอบรมเท่านั้น
2. ขอสงวนสิทธิ์ที่พักสำหรับผู้เข้าอบรมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเท่านั้น (ยกเว้นโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร / สมุทรปราการ / นนทบุรี / ปทุมธานี /สมุทรสาคร / และพระนครศรีอยุธยา)
 ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข  นโยบายความเป็นส่วนตัว

ติดต่อเรา
บริษัท ธนะ ดิจิตอล ไลฟ์ จำกัด ( หน่วยงาน ทรู คลิกไลฟ์ )
เลขที่ 1252 อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 ถนนพัฒนาการ เเขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 0 2858 8353, 08 9116 0239
โทรสาร : 0 2858 8350

ติดตามเราได้ที่

'