ข้อกำหนดและเงื่อนไขสิทธิพิเศษ
  1. รับส่วนลดทันที 10% เฉพาะโรงเรียนที่ลงทะเบียนและเซ็นสัญญาภายใน 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น
  2. สมัครมากกว่า 1 หลักสูตรรับส่วนลดสูงสุด 30% เฉพาะโรงเรียนที่ลงทะเบียนและเซ็นสัญญาภายใน 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น
  3. สิทธิพิเศษลงทะเบียนภายใน 31 มีนาคม 2564 เท่านั้นไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขสิทธิพิเศษ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสิทธิพิเศษ
  1. รับส่วนลดทันที 10% เฉพาะโรงเรียนที่ลงทะเบียนและเซ็นสัญญาภายใน 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น
  2. สมัครมากกว่า 1 หลักสูตรรับส่วนลดสูงสุด 30% เฉพาะโรงเรียนที่ลงทะเบียนและเซ็นสัญญาภายใน 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น
  3. สิทธิพิเศษลงทะเบียนภายใน 31 มีนาคม 2564 เท่านั้นไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขสิทธิพิเศษ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า