ทรูคลิกไลฟ์จัด Knowledge Sharing session
23 พ.ค. 2559


 

        หน่วยงานทรู คลิกไลฟ์จัด Knowledge Sharing session ด้านการผลิต Content และการทำสื่อ multimedia ให้กับทีม HR&OD วัตถุประสงค์เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคอนเท้นท์ Micro Learning เพื่อเป็นสื่อเพิ่มเติมความรู้ให้พนักงานในองค์กรต่อไป สถานที่ ณ อาคารทรูทาวเวอร์  2

 

 


3825   6022