การประชุมเชิงปฏิบัติการ
5 ก.ค. 2560


 
        5 ก.ค. 60 - กลุ่มทรู หนึ่งใน 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (คอนเน็กซ์-อีดี) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1 หรือ ICT Talent Training & Workshop No.1 ซึ่งในโอกาสนี้ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ได้มาร่วมงาน พร้อมกล่าวต้อนรับเหล่าผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่มาร่วมการประชุม
 
 

 
 
        ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ ซึ่งจะลงพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนประชารัฐที่กลุ่มทรูรับผิดชอบ โดยมีภารกิจหลักในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่โรงเรียนประชารัฐและชุมชนรอบข้าง พร้อมผลักดันให้คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนเกิดการใช้สื่อและอุปกรณ์โรงเรียนประชารัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ยังได้ตัวแทนรุ่นพี่เจ้าหน้าที่ไอที จากโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาทั่วประเทศ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้และการทำงานในโรงเรียนตลอดการอบรมระหว่างวันที่ 3-7 ก.ค. 60 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ ถ.รัชดาภิเษก


3776   5669