True Click Life จัดการสอบวัดระดับภาษาจีน YCT1
28 ส.ค. 2561


วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-10.00 น. True Click Life จัดการสอบวัดระดับภาษาจีน YCT1 ณ ศูนย์สอบโรงเรียน สุขฤทัย โดยนักเรียนที่เข้าทดสอบในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 111 คน แบ่งเป็นนักเรียนจาก โรงเรียนสุขฤทัย 54 คน โรงเรียนพัฒนวิทย์ 31 คน และโรงเรียนหทัยนิรมล 26 คน เพื่อเป็นการวัดความรู้เด็กนักเรียนที่เข้าโครงการ และสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้ ทาง True Click Life จะมีการจัดสอบครั้งต่อไปอีกครั้ง ในวันที่ 17 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้

 

     
     
 
     


5217   6659