สัมมนา "นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ทุกมิติการศึกษา
อย่างสร้างสรรค์ สำหรับโรงเรียนเอกชน"

9 ก.ย. 2561


ภาพกิจกรรมงานสัมมนา "นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ทุกมิติการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับโรงเรียนเอกชน" เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว

โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนกว่า 50 แห่งเข้าร่วมงาน ภายในงานมีท่านวิทยากรจาก True Click Life พูดถึงนวัตกรรมและสื่อการสอนของแต่ละวิชา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หุ่นยนต์ ดนตรี และสาธิตการสอนวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีห้องเรียนอัจฉริยะจำลองภายในงานด้วย
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     


12051   26692