ครูรุ่นใหม่ก้าวทันโลกดิจิทัล… ทรู คลิกไลฟ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมการเรียนรู้ยุคนิว นอร์มัล ยกระดับการเรียนการสอนคุณภาพอย่างมืออาชีพ
17 พ.ย. 2563


กรุงเทพฯ 17-18 พฤศจิกายน 2563 – กลุ่มทรู โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ มอบวุฒิบัตรให้แก่คณะครูผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการเรียนรู้ยุคนิว นอร์มัล EDUCATION INNOVATION FOR THE NEW NORMAL” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดย ทรู คลิกไลฟ์ ผู้นำนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบครบวงจรสำหรับโรงเรียนเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อม เสริมทักษะและเทคนิคการใช้หลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ให้แก่คณะครู เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ยิ่งไปกว่านั้น ยังเปิดพื้นที่ให้คณะครูและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากทรู คลิกไลฟ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้ อันเป็นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ตอบโจทย์การศึกษายุคนิว นอร์มัล อีกทั้งสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนยุคดิจิทัลอีกด้วย


สำหรับการอบรมครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและทีมวิชาการของทรู คลิกไลฟ์ ได้สร้างสรรค์คอร์สส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันการศึกษายุคใหม่ โดยมีคณะครูจากทั่วประเทศกว่า 200 คน เข้าร่วมการอบรมตลอด 2 วัน อย่างเข้มข้น ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ ซึ่งได้เรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการห้องเรียนยุคนิว นอร์มัล และการเปลี่ยนบทบาทของครูผู้สอนสู่แนวทางการสร้างเด็กนักคิดผ่านนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยี ตลอดจนได้เสริมความรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะตามแต่ละหลักสูตรของทรู คลิกไลฟ์ ได้แก่

1. หลักสูตร Computing Science Genius สำหรับอนุบาลและประถมศึกษา – เรียนรู้เทคนิคการสอนโดยใช้หลัก Computational Thinking Skill เทคนิคการใช้หุ่นยนต์ GIGO นำมาประยุกต์ใช้ในหลักสูตรการสอน และการใช้งาน micro: bit Learning Kits (Box set) เป็นต้น

2. หลักสูตร English Genius สำหรับอนุบาลและประถมศึกษา – ภาพรวมหลักสูตร: Thai Children Learning English by Using G-book Program วิธีการใช้ G-book อย่างมีประสิทธิภาพ และเทคนิคการสอนไวยากรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น

3. หลักสูตร Chinese Genius – เทคนิคการออกแบบกิจกรรมในห้องเรียนภาษาจีน และเทคนิคการพัฒนา Thinking Skill ในห้องเรียนภาษาจีน


ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueclicklife.com หรือ โทร 08 9116 0239


14157   13797

Top